Kontakt

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej
tel. 22 500 45 07, fax 22 500 47 50
02-514 Warszawa, Al. Niepodległości 100
e-mail: poczta@nszzfsg.pl